Spoel jij deze troep door je toiletafvoer?

Het vuil dat bij een straatkolk ligt kan in het riool terecht komen.

Wist je dat nog best veel mensen rommel door het toilet wegspoelen wat daar niet thuis hoort? Zij hebben misschien niet in de gaten dat daardoor behoorlijke verstoppingen kunnen ontstaan in het riool. Zo’n verstopte afvoer in het toilet is vaak erg lastig zelf op te lossen. Je zult een professionele ontstopper moeten laten langskomen.

Hoe dan ook, je toiletafvoer is alleen bedoeld voor poep, pies en een beetje toiletpapier. Je kunt dan alle andere spulletjes ergens anders kwijt, zodat je toiletafvoer niet lijkt op een afvalbak voor alle materialen. Zullen we dan eens kijken welke spullen wij aantreffen tijdens het ontstoppen van een reguliere toiletafvoer?

Er bestaat niet zoiets als weg. Als we iets weggooien, moet het ergens heen gaan – Annie Leonard

1. Vochtige doekjes in je toiletafvoer

Handige hygiëne doekjes voor op de toilet! Wij zien dat ontzettend veel mensen dit soort doekjes op de toilet hebben liggen. De natte doekjes zijn functioneel. Even de toiletbril alvast schoonmaken voordat je zelf gaat zitten. Of misschien gebruiken als alternatief voor toiletpapier.

Op de verpakking staat of de doekjes geschikt zijn voor toiletgebruik. Doorgaans wordt met een icoontje op de verpakking aangegeven of de doekjes wel of niet door het toilet gespoeld mag worden.

Over het algemeen zijn wij geen voorstander voor gebruik van de vochtige doekjes. Misschien zijn de doekjes makkelijk afbreekbaar, toch zorgen de meeste doekjes wel degelijk voor een verstopte toiletafvoer.

Met stipt op nummer 1: de vochtige doekjes. We treffen regelmatig de hygiëne doekjes aan tijdens het ontstoppen en welke wij kenmerken als de oorzaak van de verstopping. De doekjes horen dus niet thuis is het riool.

Wil je geen rioolverstopping door vochtige doekjes? Zorg ervoor dat je de doekjes niet doorspoelt! Pas gewoon een simpele maatregel toe.

  • plaats een stapeltje hygiëne zakjes in je toiletruimte. Gooi de gebruikte hygiëne zakjes rechtstreeks in je huishoudelijk afvalbak. Geen gedoe, gegarandeerd geen verstopte toilet door vochtige doekjes!
  • indien je de doekjes als alternatief voor toiletpapier gebruikt, overweeg dan over te stappen naar echt toiletpapier. Toiletpapier kan je gewoon doorspoelen.

Als het kwaad al geschied is, dan zit er niets anders op om met ontstoppen te beginnen.


2. Kattenbakkorrels en kleine steentjes weggespoeld

Hoe zit dat met de resten uit je kattenbak? Wat is nou makkelijker om de bak, die vaak uit 2 delen bestaat, even onder de kraan verder af te spoelen. Resten van de korrels komen in de afvoer.

We hebben wel eens de vraag gehad: “kan je de houten kattenbakkorrels door de toilet spoelen?” Deze vraag ging misschien vanuit de veronderstelling dat de houten korrels uiteen vallen en dat zij zodoende geen verstopping veroorzaken in de toiletbuis. Dan nog is het niet de bedoeling om de resten kattenbakkorrels door het toilet te spoelen.

Hetzelfde geldt voor grind uit bijvoorbeeld een aquarium. De kleine steentjes kunnen met schoonmaken per ongeluk in de afvoer terecht. Vaak omdat steentjes enige zwaarte hebben, blijven zij snel op 1 plek liggen. Datzelfde geldt ook voor restjes kattenbakkorrels.

In beide gevallen heb je vermoedelijke de gootsteen in de keuken uitgekozen om je materiaal af te spoelen. Ondanks dat komt het vuil evengoed nog via je toiletafvoer verder het riool in, maar een verstopping in de afvoer kun je al bij de gootsteen ervaren.

Wees vriendelijk voor het riool en doe de gebruikte kattenbakkorrels rechtstreeks in je huishoudelijk bak voor de restafval.

3. Resten bouwafval in het riool

Ook weer handig. Bij een verbouwing je cement wegspoelen door de afvoer. De afvoerput mag dan misschien wel even open liggen … maar om nou meteen je bouwvuil erdoor weg te spoelen, is een foute keuze.

Wat zien we veel?

  • aangemaakte mortel: volledig verhard en de afvoer zit potdicht
  • gipsblokken: stukken liggen dwars in de afvoer
  • zand: is zwaar en blijft snel op 1 plek liggen

Het gevolg is een ernstige verstopping in je riolering. Als het kwaad al geschied is, dan zit er niets anders op om met ontstoppen te beginnen. Zonder krachtig ontstoppen krijg je het materiaal niet makkelijk in beweging, zeker niet als het overdwars in de buis terecht is gekomen.

Heb je een verbouwing aan je woning gehad en de afvoer blijkt naderhand volledig verstopt te zijn? Dan heb je een probleem. Soms mag je opnieuw met hak- en breekwerk starten.

Bouwafval hoort niet in het riool terecht te komen. Het geeft tevens vervuiling aan de grond en oppervlaktewater. Bouwafval valt onder grof afval en mag bij elkaar geveegd en kun je brengen naar de gemeentelijke afvalinzameling.


We halen wel eens plastic en werkmaterialen voor de schoonmaak uit de afvoer. Dan gaan wij toch even nadenken. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren?


4. Plastic en werkmaterialen in het riool

Vooral in het begin van de corona crisis zagen we dat de mondkapjes en handschoenen als zwerfafval op straat belandde. Ik denk dat menig mens dat al is opgevallen. Maar wat we niet zien is dat deze werkmaterialen voor medisch gebruik steeds vaker in het riool terecht komen. Nieuw fenomeen?

Nee, eigenlijk niet. Niet geheel nieuw is dat wij weleens plastic en kleine werkmaterialen voor de schoonmaak uit de afvoer halen. Die materialen hebben we gelukkig op tijd kunnen verwijderen, zodat ze uiteindelijk niet de pompgemalen bij de zuiveringsinstallaties bereiken.

We halen wel eens plastic en werkmaterialen voor de schoonmaak uit de afvoer. Dan gaan wij toch even nadenken. Hoe heeft dit nou kunnen gebeuren? Bij nader inzien worden de materialen door de afvoer gespoeld. Hoe kan het eigenlijk dat men soms die keuze maakt?

  • de gewone afvalbak staat niet in de buurt
  • het materiaal is te vies om meerdere malen op te pakken
  • niet bewust of geen interesse in het afval scheiden

Je zou kunnen inzien: als je iets weggooit door het riool, dan is het materiaal nog niet helemaal weg. Het materiaal stroomt vanuit jouw afvoer thuis richting het hoofdriool en de afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Laten we in vervolg de sterk vervuilde doekjes voor de schoonmaak en elk plastic materiaal (hoe klein ook) rechtstreeks weggooien in de bak van de restafval. Elk werkmateriaal zoals mondkapjes, werkhandschoenen en ander materiaal voor medisch gebruik mag je eveneens bij restafval weggooien.

Tot slot:
Soms geeft het verwarring, want waar moet je met je afval naar toe. Veel huishoudelijk afval dat terecht komt in het riool hoort voornamelijk in de bak voor de restafval. Kies vooral niet voor de makkelijke weg. Materialen horen absoluut niet worden weggespoeld door de afvoer van je toilet. Dat geeft ernstige verstoppingen in het riool en veroorzaakt problemen bij de afvalwaterzuivering.

Bedenk dat je toiletafvoer alleen bedoeld is voor poep, pies en een beetje toiletpapier.

Denk je dat het riool bij je woning verstopt zit met vuil?
Bel ons of stuur een bericht via het contactformulier! We halen effectief de blokkade weg, zodat jij weer normaal de watervoorziening thuis kunt gebruiken.

Call Now Button